MIDI MANDARIN

Koleksi midi atau song lagu-lagu mandarin.

KHUSUS UNTUK MEMBER PRO DAN PREMIUM


NameTipeUpdate
Aaron Kowkl Ai De Hu Huan.mid (26 KB)24/10/2012
Aaron Kowkl Dang Wo Zhi Dao Ni Men Xiang Ai.mid (12 KB)24/10/2012
Aaron Kowkl Xin Ge.mid (14 KB)24/10/2012
Addicted To You.mid (26 KB)09/11/2010
Ai Bu Ai Wo.mid (27 KB)09/11/2010
Ai Ching.mid (33 KB)08/03/2009
Ai Ching Te Ku Se.mid (56 KB)28/06/2005
Ai Cing.mid (57 KB)09/11/2010
Ai Cing Te Ku Se.mid (31 KB)09/11/2010
Ai De Chu Tie Yan Cheung Zheng Yu.mid (38 KB)09/11/2010
Ai De Gu Shi Shang Ji.mid (22 KB)09/11/2010
Ai De Hu Huan Aaron Kwok.mid (30 KB)09/11/2010
Ai De Li Wu.mid (88 KB)19/12/2002
Ai De Lu Sanze Yu.mid (19 KB)09/11/2010
Ai Ji Tek.mid (30 KB)09/11/2010
Ai Lu Chao Shui 1.mid (12 KB)09/11/2010
Ai Lu Chao Shui 2.mid (20 KB)09/11/2010
Ai Ni Ai Dao Coco Lee.mid (41 KB)09/11/2010
Ai Ni I Wan Nen.mid (67 KB)30/11/2004
Ai Ni I Wo.mid (29 KB)09/11/2010
Ai Ni Yuan Niyen.mid (30 KB)09/11/2010
Ai Nien Ie Wan Nien.mid (27 KB)13/02/2003
Ai Piah Hokkien.mid (33 KB)09/11/2010
Ai Qing Dian Ying.mid (8 KB)31/12/2003
Ai Ren Teresa T.mid (40 KB)24/08/2003
Ai Ren Teresa Teng.mid (35 KB)09/11/2010
Ai Shang Fast.mid (76 KB)09/11/2010
Ai Shang Without Melody.mid (28 KB)09/11/2010
Ai Shi Yong Heng Jackie Cheung.mid (40 KB)09/11/2010
Ai Siang Suei.mid (24 KB)27/03/2003
Ai Siang Sui.mid (28 KB)09/11/2010
Ai Te Khu Ciu.mid (29 KB)09/11/2010
Ai Te Ku Se.mid (38 KB)17/12/2004
Ai Te Lu Sang.mid (36 KB)09/11/2010
Ai Te Lu Sang Jien Wan Li.mid (42 KB)09/11/2010
Ai Wo.mid (62 KB)09/11/2010
Ai Wo Cong Hwa.mid (40 KB)09/11/2010
Ai Wo Li Khai Wo.mid (56 KB)09/11/2010
Ai Xiang Suei.mid (9 KB)17/12/2004
Aicingte Ku Se.mid (55 KB)28/08/2001
Ainihe 1.mid (34 KB)03/01/2000
Aipiacia.mid (25 KB)02/01/1999
Alasa S.mid (48 KB)19/12/2002
All Of You.mid (43 KB)01/12/2001
Allicareaboutisyou.mid (41 KB)23/06/2003
An Hao Secret Signal Jay Chou.mid (39 KB)09/11/2010
An Tan Te Yueh.mid (47 KB)09/11/2010
And I Love You S Meteor.mid (18 KB)09/11/2010
Andy Hui 01.mid (33 KB)09/11/2010
Andy Lau Ai Huo Shao Bu Jin.mid (39 KB)24/10/2012
Andy Lau Chan Mian.mid (24 KB)24/10/2012
Andy Lau Mei Ci Xing Lai.mid (9 KB)24/10/2012
Andy Lau One Home Minus You.mid (31 KB)24/10/2012
Andy Lau Wang Qing Shui.mid (54 KB)24/10/2012
Andy Lau Xiang Si Cheng Zai.mid (8 KB)24/10/2012
Andy Lau Zhen Yong Yuan.mid (20 KB)24/10/2012
Andy Shanghai Than.mid (7 KB)29/05/2005
Andy Sharesad.mid (22 KB)29/05/2005
Andy Timetogo.mid (4 KB)29/05/2005
Andy Tinkok.mid (16 KB)29/05/2005
Anh Da Quen Mu Thu.mid (147 KB)09/11/2010
Anita Mui.mid (16 KB)31/12/2003
Applause.mid (35 KB)23/06/2003
Applause Teresa Teng.mid (30 KB)09/11/2010
Au Pau Siang Hui.mid (65 KB)31/12/2005
Auchu Jacky.mid (30 KB)16/03/1999
Autumnmapleleaf Ok.mid (31 KB)09/04/2002
Ay Jing Te Ku Se.mid (53 KB)09/11/2010
Ay Pia.mid (47 KB)09/11/2010
Ay Pia 2.mid (44 KB)17/12/2004
B E Y O N D F.mid (32 KB)09/11/2010
B E Y O N D G.mid (32 KB)09/11/2010
Bad Boy Without Melody A Mei.mid (155 KB)09/11/2010
Bei Ai Wo Ronald.mid (12 KB)09/11/2010
Bei Ciu.mid (61 KB)09/11/2010
Bei Ciu 2.mid (44 KB)09/11/2010
Ben Xiao Hai.mid (45 KB)09/11/2010
Beng Y 1.mid (48 KB)30/01/2005
Better Man.mid (44 KB)09/11/2010
Beyond 01.mid (21 KB)09/11/2010
Beyond 03.mid (31 KB)09/11/2010
Beyond Reallyloveu.mid (25 KB)24/10/2012
Beyond Ta Tee.mid (19 KB)24/10/2012
Bhe Ni Tao D S.mid (42 KB)09/11/2010
Bie Pah Wo San Xin.mid (20 KB)09/11/2010
Bie Rang Qing Liang Nan.mid (23 KB)09/11/2010
Bie Rang Wo Hen Ni.mid (20 KB)09/11/2010
Bienho 1.mid (28 KB)23/09/1999
Bing Wen S.mid (54 KB)19/12/2002
Broken 2.mid (20 KB)24/10/2012
Bu Yao Dui Ta Shuo Jeffrey Chang.mid (23 KB)09/11/2010
Bu Yao Gao Su Ta.mid (20 KB)09/11/2010
Bulan Purnama.mid (33 KB)01/03/2015
Bunengbuxiangni.mid (44 KB)19/12/2002
Butci Vivian Lai.mid (9 KB)21/03/1999
C A N C A I 17.mid (41 KB)22/06/2006
C C T P H I N.mid (57 KB)11/10/2002
C E T A U I N.mid (41 KB)11/10/2002
C H E T A U.mid (50 KB)20/10/2001
C I E N C E.mid (26 KB)01/11/2002
C I N G M I.mid (31 KB)27/07/2004
C I N G S U O.mid (30 KB)10/09/2003
C I S E P E N.mid (27 KB)20/06/2003
C U E I.mid (37 KB)10/09/2003
C U F U A N G.mid (32 KB)09/11/2010
C U N I I L U S.mid (14 KB)18/07/2003
Cai Cai Cai Daniel.mid (13 KB)09/11/2010
Cai Ga 1.mid (73 KB)05/08/2001
Cai Hie Cong.mid (80 KB)28/08/2001
Cai Hien Fie.mid (34 KB)28/08/2001
Cai Ig S.mid (50 KB)26/12/1999
Cai Ping Nang.mid (50 KB)28/08/2001
Cai Wo Sin.mid (25 KB)09/11/2010
Cainadau.mid (22 KB)18/12/1999
Caisiwan.mid (57 KB)25/01/1980
Can You Keep A Secret.mid (54 KB)09/11/2010
Cansen 1.mid (65 KB)09/03/2000
Cao Yen Ce Yek.mid (52 KB)22/02/2005
Caravan Of Life.mid (24 KB)10/03/2003
Carvanoflife.mid (6 KB)29/05/2005
Ce 2 Te Teng S.mid (61 KB)31/12/2003
Ce Jong Yu Liou Ni.mid (39 KB)09/11/2010
Ce Lai Te Ai.mid (49 KB)18/12/2004
Ce Lay Te Ay.mid (37 KB)09/11/2010
Ce Se Pen.mid (45 KB)22/02/2005
Ce Seu.mid (42 KB)09/11/2010
Ce Ting Siang.mid (42 KB)28/08/2001
Cen Ai.mid (58 KB)16/01/2002
Cen Ay.mid (58 KB)09/11/2010
Cen Ce S.mid (66 KB)25/07/1999
Cen Ching Cen Ai.mid (57 KB)05/08/2001
Cen Cin Ai Kuo.mid (51 KB)19/12/2002
Cen Sik S.mid (44 KB)31/12/2003
Cen Te Hau Siang Ni.mid (41 KB)09/11/2010
Cen Te Hau Sms.mid (49 KB)31/12/2003
Chang Cai.mid (41 KB)09/11/2010
Chang Sou Ching.mid (34 KB)09/11/2010
Changing Partner S.mid (56 KB)19/12/2002
Chase Leslie Cheung.mid (22 KB)09/11/2010
Che Che Ti Ten.mid (15 KB)31/12/2003
Che She Chai Wei Thou.mid (47 KB)02/04/2006
Chen We.mid (46 KB)25/07/1999
Cheng Li De Yue Guang.mid (21 KB)09/11/2010
Cheng Li De Yue Guang 1.mid (12 KB)09/11/2010
Cheshechaiweithou.mid (40 KB)13/01/2009
Chess Faye.mid (24 KB)09/11/2010
Cheunlau.mid (12 KB)15/04/1997
Chi Mo Te Sin.mid (52 KB)20/12/2002
Chi Oo Koo Twa Pwoa Wah Hokkien.mid (34 KB)09/11/2010
Chi Pang.mid (27 KB)09/11/2010
Chi Pang Wing Lin Jin Jie.mid (18 KB)09/11/2010
Chi Tau.mid (49 KB)31/12/2003
Chien Ceh.mid (37 KB)09/11/2010
Chien Seu.mid (43 KB)09/11/2010
Chilam 2.mid (22 KB)09/11/2010
Chin Chin 2.mid (27 KB)09/11/2010
China.mid (48 KB)09/11/2010
China 1.mid (23 KB)09/11/2010
Chinese Ghost Story Leslie Cheung.mid (37 KB)09/11/2010
Chinese New Year.mid (76 KB)09/11/2010
Chinese New Year Medley.mid (72 KB)09/11/2010
Chinese New Year Medley 1.mid (72 KB)09/11/2010
Ching Ai Te Pu Yau Li Kai Wos.mid (59 KB)31/12/2005
Ching Fei Te Yi Harlem Yu.mid (2 KB)25/06/2003
Ching Fei Te Yi Ost Meteor Garden.mid (41 KB)09/11/2010
Ching Jang Kau Yens.mid (44 KB)27/08/2001
Ching Ken Wo Lai.mid (21 KB)02/04/2006
Ching Sen 2 Y M.mid (64 KB)31/12/2003
Ching Shen Sen.mid (42 KB)09/11/2010
Chingpun.mid (20 KB)15/04/1997
Chingz 1.mid (27 KB)03/09/1999
Chon Hoi.mid (27 KB)15/04/1997
Chu Kang.mid (31 KB)09/11/2010
Chu Lian Shih.mid (37 KB)09/11/2010
Chu Sui Fu Zung.mid (55 KB)09/11/2010
Chu Sui Fu Zung.mid (19 KB)16/05/2007
Chuen Zi Meng.mid (30 KB)28/08/2001
Ci Mo Ban Ro Jing S 3s.mid (80 KB)20/07/2007
Ci Se Cai We Do Hl.mid (103 KB)31/12/2005
Ci She Pen.mid (45 KB)09/11/2010
Cie Tu Hoa.mid (48 KB)28/08/2001
Cien Yen Wan.mid (47 KB)31/12/2003
Cih I Pai In.mid (30 KB)28/08/2001
Cin Ren De Yang Lei.mid (22 KB)13/02/2003
Cin She Pen.mid (40 KB)02/04/2006
Cin Ta Lai.mid (44 KB)30/12/2003
Cing Ching Kr.mid (104 KB)19/12/2002
Cing Hoa Chuen.mid (67 KB)28/08/2001
Cing Jing S.mid (50 KB)05/08/2001
Cing Qung.mid (54 KB)28/08/2001
Cingsen.mid (34 KB)07/02/2007
Ciu Ca 1.mid (56 KB)28/08/2001
Ciu Cai Mung Te Yao.mid (53 KB)09/11/2010
Ciu Kan Dhang Bue Bo.mid (57 KB)16/01/2002
Ciukha 1.mid (24 KB)16/01/2001
Co Cin Juen Dien.mid (63 KB)09/11/2010
Co Cin Sin.mid (55 KB)09/11/2010
Co Cin Sing Ce Ai.mid (67 KB)09/11/2010
Concert Band Chinese New Year.mid (110 KB)09/11/2010
Concert Band Mei Gui Mei Gui Wo Ai Ni.mid (60 KB)09/11/2010
Cong Hwa Wo Te Cia.mid (64 KB)09/11/2010
Cu Cin Sin Se Tay.mid (70 KB)09/11/2010
Cu Kwang Li.mid (39 KB)09/11/2010
Cu Su Fu Zung.mid (16 KB)09/11/2010
Cue Ai Te Ren S.mid (62 KB)31/12/2005
Cue Hou Ik Ye S.mid (65 KB)05/08/2001
Cui Ho I Ye.mid (25 KB)31/12/2005
Cui Ren Te Hua Siang.mid (66 KB)20/12/2002
Cumtonight.mid (26 KB)04/11/2001
Cun Zai Exist 5566.mid (23 KB)09/11/2010
Cung Fung.mid (72 KB)09/11/2010
Cungko 1.mid (17 KB)03/10/1999
Cungku 1.mid (33 KB)16/04/2000
Cuok Ye Sin Jen S 3x.mid (63 KB)03/08/2007
Cuosinpiano.mid (67 KB)05/08/2001
Cutting Love Amei.mid (82 KB)09/11/2010
Dan Yuan Ren Chang Jiu.mid (13 KB)09/11/2010
Dang Wo Zhi Dao Ni Men Xiang Ai Aaron Kwok.mid (13 KB)09/11/2010
Daniel Chan Happiness.mid (36 KB)09/11/2010
Destiny.mid (24 KB)09/04/2002
Dhao Seng Yi.mid (56 KB)09/11/2010
Di Dar Faye.mid (11 KB)09/11/2010
Di Er Tian Tang Second Heaven Lin Jin Jie.mid (21 KB)09/11/2010
Dicky.mid (20 KB)09/11/2010
Dien Mi Mi.mid (85 KB)27/08/2004
Dien Mi Mi E.mid (38 KB)30/12/2005
Don't Say Goodbye A Mei.mid (10 KB)09/11/2010
Dong Nien 2x S.mid (138 KB)19/12/2002
Dong Te Ku Se.mid (30 KB)09/11/2010
Dou Jiang You Tiao Soya Milk And Greasy Bread Lin Jin Jie.mid (20 KB)09/11/2010
Dream.mid (31 KB)21/11/2001
Du An Fa.mid (74 KB)09/11/2010
Du Buo 1.mid (55 KB)31/12/2006
Du Ran Te Ce Wo 2 X.mid (51 KB)19/12/2002
E L A I N E.mid (21 KB)09/11/2010
Ekin Chen 3.mid (34 KB)23/11/2001
Ekincheng Fa Xian.mid (37 KB)31/12/2003
Elva Siu 2.mid (26 KB)23/11/2001
Emil 4.mid (19 KB)21/11/2001
Emil Chau Ai Xiang Sui.mid (25 KB)24/10/2012
Emil Chau Feng Yu Wu Zu.mid (55 KB)24/10/2012
Emil Chau Gu Zhen Nan Mian.mid (8 KB)24/10/2012
Emil Chau Hai Zi Wang.mid (11 KB)24/10/2012
Emil Chau Ming Tian Wo Yao Jia Gei Ni Le.mid (12 KB)24/10/2012
Emil Chau Peng You.mid (37 KB)24/10/2012
Emil Chau Qi Shi Bu Xiang Zou.mid (45 KB)24/10/2012
Emil Chau Qing Qing Wo De Bao Bei.mid (14 KB)24/10/2012
Emil Chau Rang Wo Huan Xi Rang Wo You.mid (9 KB)24/10/2012
Emil Chau Wo De Qing Ge.mid (18 KB)24/10/2012
Emotionless Rain.mid (19 KB)10/03/2003
Eternal Life Faye Wong.mid (14 KB)09/11/2010
Eyes On Me Faye Wong.mid (97 KB)09/11/2010
F C E N L E I.mid (35 KB)18/07/2003
F U N G L I E N.mid (61 KB)09/06/2004
Far Apart.mid (17 KB)10/03/2003
Faye Wong Dreamwalk.mid (77 KB)24/10/2012
Faye Wong Lost Track.mid (37 KB)24/10/2012
Faye Wong Toy.mid (36 KB)24/10/2012
Fensia 1.mid (48 KB)16/09/1999
Fire Of Love Endlessly.mid (45 KB)10/03/2003
Flouni.mid (32 KB)09/11/2010
Fong Te.mid (36 KB)19/12/2002
For In Love Wish.mid (32 KB)09/11/2010
Forget Love Potion.mid (50 KB)10/03/2003
Fu Ie Lien.mid (51 KB)09/11/2010
Fung Sian I Sen S.mid (55 KB)31/12/2006
G I G I 02.mid (20 KB)09/11/2010
G R E A T W A L Chang Cheng.mid (34 KB)09/11/2010
Ge Ge Yen Le.mid (48 KB)19/12/2002
Ge San Xin De Li You.mid (18 KB)09/11/2010
Ge Wang.mid (30 KB)09/11/2010
Gigi Storyofatallgirl.mid (32 KB)09/11/2010
God Is A Girl.mid (15 KB)09/11/2010
Gods Will.mid (28 KB)10/03/2003
Golden Snake Dance Chinese New Year.mid (9 KB)09/11/2010
Goldensnakedance.mid (7 KB)09/11/2010
Good Bye My Love.mid (48 KB)09/11/2010
Goodbye My Love.mid (48 KB)26/12/2004
Grasshoper Friend.mid (77 KB)09/11/2010
Great Wall Beyond.mid (33 KB)09/11/2010
Gu Dan Bei Ban Qiu Ocean.mid (16 KB)09/11/2010
Gu Kuo Asli Halus S.mid (36 KB)05/08/2001
Gu Zheng Nan Mian Emil.mid (8 KB)09/11/2010
Guan Huai Fang Shi.mid (3 KB)09/11/2010
Gui Ji Ghost Trick Jay Chou.mid (26 KB)09/11/2010
Guo Huo.mid (33 KB)09/11/2010
H E U L A I.mid (53 KB)28/06/2005
H E U L A I $.mid (42 KB)11/10/2002
H U A N G H U.mid (53 KB)19/08/2002
Ha Sa Ya Ki Steve Chou.mid (57 KB)09/11/2010
Hacken 1.mid (48 KB)21/11/2001
Hacken 2.mid (19 KB)21/11/2001
Hacken Lee Hacken Lee.mid (34 KB)09/11/2010
Hai Ciau Thien Ya.mid (59 KB)28/08/2001
Haiyun Teresateng.mid (14 KB)09/11/2010
Half Moon.mid (26 KB)21/11/2001
Han Sing Lie Liu Sing S 4.mid (85 KB)19/12/2002
Hanle Tek Venso.mid (84 KB)19/12/2002
Hao Duo Nian Qian.mid (10 KB)09/11/2010
Hao Siang G.mid (16 KB)30/12/2005
Hao Siang Hao Siang.mid (62 KB)09/11/2010
Happy Birthday.mid (747 B)09/11/2010
Happy Together Leslie Cheung.mid (34 KB)09/11/2010
Hard To Take Back.mid (51 KB)10/03/2003
Hardtoforget.mid (16 KB)10/04/2002
Hau S 2 S.mid (41 KB)20/01/2003
Hau Sian 2.mid (33 KB)28/06/2005
Hau Siang.mid (39 KB)31/12/2003
Hau Siang Kabut Cinta.mid (32 KB)09/11/2010
Hau Sim Fen Sou Candy Lo.mid (18 KB)14/02/2007
Haurec 1.mid (25 KB)29/02/2000
He Chia Cham.mid (27 KB)09/11/2010
He Re Zai Wen Ji Gm.mid (32 KB)31/12/2005
He Resin.mid (33 KB)30/12/2005
He She Nen.mid (27 KB)09/11/2010
Hei Se You Mo Black Humour Jay Chou.mid (6 KB)09/11/2010
Hejech 1.mid (21 KB)03/09/1999
Heu Lai.mid (53 KB)28/07/2005
Hong Ching Tao.mid (30 KB)09/11/2010
Hou Lay Ok.mid (54 KB)30/04/2002
Hou Shing Nien & Gongxi Gongxi.mid (46 KB)09/11/2010
How Can You Let Me Feel Sad.mid (18 KB)10/03/2003
Howai Hung.mid (53 KB)09/11/2010
Hua Juan Jiao.mid (43 KB)09/11/2010
HUA XIN.mid (32 KB)06/03/2018
Huang Huen S.mid (69 KB)23/10/2003
Huang Wen.mid (27 KB)09/11/2010
Huenci 1.mid (44 KB)03/08/2000
Hunghu Sue Lang Ta Lang S.mid (33 KB)05/08/2001
Huo Cai Tian Tang.mid (11 KB)09/11/2010
I Believe.mid (24 KB)09/11/2010
I BELIEVE .mid (41 KB)06/03/2018
I Cou Huan Liu S.mid (62 KB)31/12/2003
I H E U I N.mid (39 KB)27/07/2004
I L E U L E U Y A N.mid (9 KB)17/12/2006
I Never Fallin Love Again Meteor Garden.mid (23 KB)09/11/2010
I Ni I Wan.mid (65 KB)31/12/2003
I Ni Tau Yu.mid (40 KB)09/11/2010
I Rang Pu Wang Cie S.mid (59 KB)19/12/2002
I Tiek.mid (31 KB)09/11/2010
I Tung Te Sin.mid (33 KB)20/02/2004
Ie Nan Wang.mid (69 KB)28/08/2001
Ik Ku Tu Yek S.mid (69 KB)19/12/2002
Ik Sen Tuo Kei I Ke Ren S.mid (61 KB)31/12/2003
In Love With You Jackie Cheung.mid (26 KB)09/11/2010
In The Morning Gwenstefani.mid (61 KB)15/04/2008
Ist Now Yubau.mid (67 KB)19/12/2002
J A N G I N S.mid (23 KB)27/07/2004
J E F F C H A N B I E P A W O S H A N G X I N.mid (20 KB)09/11/2010
J E N S A N $.mid (15 KB)27/07/2004
Jackie Chueng Bu Lao Chuan Shuo.mid (7 KB)24/10/2012
Jackie Chueng In Love With You.mid (23 KB)24/10/2012
Jackie Chueng Li Xiang Lan.mid (9 KB)24/10/2012
Jackie Chueng Mei Tian Ai Ni Duo Yi Xie.mid (32 KB)24/10/2012
Jackie Chueng Qing Shu.mid (21 KB)24/10/2012
Jackie Chueng Qing Wang.mid (7 KB)24/10/2012
Jackie Chueng Yi Qian Ge Shang Xin De Li You.mid (35 KB)24/10/2012
Jackie Chueng Zhen Ai.mid (20 KB)24/10/2012
Jackie Chueng Zhu Fu.mid (6 KB)24/10/2012
Jackie Chueng Zui A.mid (26 KB)24/10/2012
Jackie Chueng Zuo You Wei Nan.mid (18 KB)24/10/2012
Jacky 02.mid (27 KB)09/11/2010
Jang Ciang Ce Ke.mid (51 KB)09/11/2010
Jang Jang Ke Ke S.mid (52 KB)09/11/2010
Jang Je Jang.mid (47 KB)31/12/2003
Jang Shen Shiang Ji.mid (34 KB)09/11/2010
Jangan Kau Ragu.mid (21 KB)01/03/2015
Jauyenceyek.mid (54 KB)05/08/2001
Jay 06.mid (33 KB)09/11/2010
Jay 09.mid (25 KB)09/11/2010
Jcheung Jacky.mid (28 KB)16/03/1999
Je Ol Wan Ciauw.mid (29 KB)28/08/2001
Jeff Cheung Ai Ru Chao Shui.mid (18 KB)24/10/2012
Jeff Wangqing.mid (22 KB)16/03/1999
Jeff Youyi.mid (34 KB)16/03/1999
Jen Kung I Ting Se Co Te S.mid (56 KB)19/12/2002
Ji Se Ni Pu Tung Wo Te Sin 2x S.mid (75 KB)27/04/2004
Ji She Pen.mid (28 KB)29/03/2004
Jia Cam.mid (43 KB)19/12/2002
Jian Dan Ai Simple Love Jay Chou.mid (46 KB)09/11/2010
Jian Kang Ge.mid (24 KB)09/11/2010
Jiansin 1.mid (33 KB)19/12/2002
Jiashinidwr Gming S 863.mid (22 KB)06/05/2007
Jie Kou Excuse Jay Chou.mid (30 KB)09/11/2010
Jien San Wan Sue C S J.mid (117 KB)09/11/2010
Jiengren.mid (58 KB)22/04/1999
Jing R 1.mid (68 KB)28/08/2001
Jing Ren Te Yen.mid (53 KB)05/08/2001
Jing Sen.mid (62 KB)09/11/2010
Jing Shen Shen I Mung Mung.mid (68 KB)09/11/2010
Jing Shen Shen I Mung Mung 2.mid (65 KB)09/11/2010
Jing Shen Zhu Ding.mid (35 KB)09/11/2010
Jingsu 1.mid (23 KB)19/12/2002
Jiu Meng.mid (27 KB)09/11/2010
Jiu Shi Wo That'd Be Me Lin Jin Jie.mid (7 KB)09/11/2010
Jiu Tian Nuo Yen S.mid (51 KB)19/12/2002
Jiu Xiang Lian Sammi.mid (20 KB)09/11/2010
Juan S.mid (47 KB)16/06/2002
Jue Bu Neng Si Chi Ni Can't Lose You No Matter What F 4.mid (31 KB)09/11/2010
Juen Dien Te Ku Se.mid (62 KB)09/11/2010
K E W O I K E W.mid (39 KB)07/11/2002
K U O C I 2 A.mid (19 KB)20/06/2003
Kam Cip Puei.mid (17 KB)15/10/2002
Kao San Dmin.mid (26 KB)30/12/2005
Kao Shang Shin.mid (31 KB)09/11/2010
Kao Su Ni K S W.mid (55 KB)09/11/2010
Kausun 1.mid (37 KB)03/01/2000
Kei Wo I Ke Wen.mid (45 KB)20/02/2004
Kemi Siauw Ciek 2xjun.mid (98 KB)21/03/2008
Ken Chi.mid (14 KB)09/11/2010
Ken Wo Suo.mid (28 KB)09/11/2010
Ken Zoang Se.mid (42 KB)09/11/2010
Kenny Bee.mid (20 KB)23/11/2001
Khu Ke Thu.mid (44 KB)09/11/2010
Kiss Bye Jacky Cheung.mid (40 KB)31/12/2003
Kiss Goodbye Wen Pie Jacky Cheung.mid (39 KB)09/11/2010
Kr Luokye J.mid (47 KB)19/12/2002
Kuan Rong.mid (19 KB)09/11/2010
Kungfu 1.mid (27 KB)03/09/1999
Kuseteci.mid (44 KB)09/11/2010
Kwai Mah Seong Xing.mid (18 KB)09/11/2010
Kwang Yin Te Ku Se.mid (44 KB)09/11/2010
L E M O N T R E E.mid (24 KB)09/11/2010
L I T A I A U.mid (31 KB)09/11/2010
L I U S I N G.mid (26 KB)09/11/2010
L I U S I N G I.mid (25 KB)30/12/2005
L U O Y E $.mid (28 KB)30/12/2005
La Pa Lo Ma.mid (27 KB)09/11/2010
Lai Sen Yan.mid (17 KB)13/02/2003
Lai Sen Yen.mid (29 KB)28/06/2005
Lan Bong.mid (14 KB)09/11/2010
Lan Yei Lei S.mid (61 KB)19/12/2002
Lang Ke Yaw Kyo.mid (61 KB)09/11/2010
Lang Ke Yaw Kyo Hokkien.mid (80 KB)09/11/2010
Lang Man Shou Ji.mid (23 KB)09/11/2010
Lang Yen.mid (29 KB)09/11/2010
Lau Su Ai Ta Mi.mid (77 KB)09/11/2010
Lau Su Ai Ta Mi Melodi S.mid (78 KB)05/08/2001
Lay Sen Yen Andy L.mid (21 KB)04/06/2001
Laysie 1.mid (21 KB)03/09/1999
Le Liang Tie Jeffrey Mutya.mid (24 KB)09/11/2010
Lei Hai.mid (21 KB)09/11/2010
Lemon Tree Tracy Su.mid (26 KB)09/11/2010
Leslie 02.mid (24 KB)09/11/2010
Letisi 1.mid (33 KB)03/09/1999
Li Tau Sio Ys.mid (47 KB)31/12/2003
Li Te Thu Wa.mid (78 KB)28/08/2001
Liang Ce Hu Tie.mid (48 KB)09/08/2006
Liang Ce Hu Tie.mid (67 KB)30/12/2003
Liang Ce Hu Tiek.mid (94 KB)09/11/2010
Liang Zhu.mid (10 KB)09/11/2010
Liang Zhu 2.mid (12 KB)09/11/2010
Liangg 1.mid (37 KB)03/08/2000
Lie Pe Tek Che San.mid (35 KB)09/11/2010
Lie Pie Te Che Zhan.mid (72 KB)27/06/1999
Lien Chie 1990.mid (142 KB)28/08/2001
Lien Chie'1990.mid (125 KB)22/02/2005
Lik Tau Siauw Yeji.mid (78 KB)19/12/2002
Ling I Cung.mid (76 KB)28/08/2001
Ling Ling.mid (66 KB)03/01/1980
Ling Ling.mid (38 KB)01/03/2015
Ling Ling Ok.mid (38 KB)26/07/2002
Lingering Of Feelings.mid (26 KB)10/03/2003
Lion Rock 2.mid (18 KB)09/11/2010
Liu Pu Cu Ni Te Sin 3 5x.mid (60 KB)30/11/2007
Liu Se Mo Kei Ni S.mid (54 KB)19/12/2002
Liu Sin Yi.mid (64 KB)27/08/2001
Liu Sing Yi Meteor.mid (63 KB)09/11/2010
Liu Xing.mid (54 KB)09/11/2010
Liu Xing Yu.mid (39 KB)23/02/2003
Lonelyme.mid (18 KB)04/11/2001
Long Ce E Sin Cing.mid (32 KB)09/11/2010
Long Ce E Sin Cing Hokkien Song.mid (29 KB)09/11/2010
Long Shi Wi Tiu Li D.mid (34 KB)09/11/2010
Long Shi Wi Tiu Li D Hokkien.mid (39 KB)09/11/2010
Long Si Hokkien.mid (16 KB)09/11/2010
Long Ti Ku Siang.mid (92 KB)09/11/2010
Longsi Hokkien.mid (17 KB)09/11/2010
Love Is Like Tide Water.mid (21 KB)10/03/2003
Loveamazing.mid (18 KB)04/11/2001
Loveforgettingpotion.mid (12 KB)29/05/2005
Lover Clothing.mid (43 KB)23/06/2003
Lover's Shirt Teresa Teng.mid (37 KB)09/11/2010
Lover's Tears Teresa Teng.mid (20 KB)09/11/2010
Lu Guo You Yi Tian.mid (47 KB)09/11/2010
Lung Paio Piao 2.mid (32 KB)21/11/2001
Lung Piao Piao.mid (22 KB)10/02/2003
Lung Ti Ku Siang.mid (89 KB)31/12/2005
Luo Ye Puk.mid (38 KB)09/11/2010
Luok Ye.mid (121 KB)19/12/2002
Luv's Eternity Jacky Cheung.mid (40 KB)09/11/2010
M E I H C.mid (22 KB)09/11/2010
M E N G Y U.mid (21 KB)30/12/2005
M Garden.mid (55 KB)27/08/2001
M U C I N.mid (17 KB)30/12/2005
M U J I N S.mid (50 KB)30/12/2005
Mai Thang Ke.mid (44 KB)09/11/2010
Man Li.mid (47 KB)20/12/2002
Man Man Te Ye.mid (36 KB)20/12/2002
Man Zhu.mid (18 KB)09/11/2010
Me Kwe Wo Ai Ni.mid (31 KB)28/08/2001
Mei Ciu Cia Kha.mid (34 KB)09/11/2010
Mei Hua.mid (45 KB)28/08/2001
Mei Kwi 2.mid (56 KB)09/11/2010
Mei Li De Shen Hua.mid (9 KB)25/04/2013
Mei Tian Ai Ni Duo Yi Xie Jackie Cheung.mid (36 KB)09/11/2010
Mei Yi Tian Dou Xiang Nian Daniel.mid (15 KB)09/11/2010
Meiy Ks Feng 1.mid (77 KB)19/12/2002
Melite Kauyenh C.mid (42 KB)05/08/2001
Meteor Garden Liu Xing Yu By F 4.mid (39 KB)09/11/2010
Meteor Garden Ni Yao De Ai By Penny Tai.mid (45 KB)09/11/2010
Meteor Garden Qing Fei De Yi By Harlem Yu.mid (47 KB)09/11/2010
Mhsl.mid (27 KB)03/08/2000
Mi Mi.mid (11 KB)04/11/2001
Michelle 1.mid (28 KB)23/11/2001
Min Je Chien Li.mid (39 KB)28/08/2001
Min Je Chien Li 2x.mid (64 KB)14/09/2007
Ming Ye.mid (38 KB)19/12/2002
Ming Ze Thien Yas.mid (21 KB)19/12/2002
Minmin.mid (27 KB)29/05/2005
Miriam But Iam Aquarius.mid (34 KB)09/11/2010
Modern Luv Story Chilam.mid (31 KB)09/11/2010
Mokbankweji.mid (77 KB)19/12/2002
Momeic 1.mid (29 KB)03/09/1999
Mong Li Jing Ren.mid (34 KB)09/11/2010
Moon Know Teresa Tang.mid (39 KB)31/12/2003
Moon Represents My Heart Teresa Teng.mid (15 KB)09/11/2010
Mu Cing Ni Ca.mid (28 KB)31/12/2003
Mu Jin S.mid (49 KB)22/10/2003
Mu Ren S.mid (44 KB)19/12/2002
Mung Mee Ie Jiu.mid (43 KB)09/11/2010
Mydearest.mid (40 KB)04/11/2001
Myfeeling.mid (25 KB)04/11/2001
Myhearthasnoreturnpath.mid (40 KB)07/11/2001
N A L I I N S.mid (24 KB)27/07/2004
N A R U T O Theme Song.mid (13 KB)09/11/2010
N I P I E K U$.mid (47 KB)27/07/2004
N U O Y E N.mid (36 KB)23/04/2003
Na I Thien S.mid (48 KB)31/12/2005
Na Li.mid (37 KB)17/12/2004
Na Li S.mid (40 KB)03/03/2002
Nalie 1.mid (30 KB)07/02/2007
Nan De You Qing Ren.mid (27 KB)09/11/2010
Nan Wang Chu Lien Te Ching Ren.mid (42 KB)09/08/2006
Nanrenbugairannurenliulei.mid (60 KB)10/01/2002
Ne Se Tong Erl.mid (42 KB)09/11/2010
Never Sammi Cheng.mid (17 KB)09/11/2010
Never Stop Loving.mid (55 KB)10/03/2003
Newyearmedley.mid (80 KB)09/11/2010
Ngoyueye.mid (16 KB)21/03/1999
Ni.mid (46 KB)19/12/2002
Ni Ai Shui Sky Wu.mid (16 KB)09/11/2010
Ni Bu Zai.mid (31 KB)09/11/2010
Ni Ce Mo Cuo.mid (32 KB)09/11/2010
Ni Ce Mo E.mid (30 KB)30/12/2005
Ni Ce Mo So.mid (60 KB)09/11/2010
Ni Cen Mo Suo.mid (27 KB)16/05/2004
Ni Chi Bien Wo.mid (93 KB)19/12/2002
Ni Cmo Suo.mid (19 KB)17/12/2004
Ni Cmo Suo 1.mid (23 KB)02/09/1999
Ni Cue Mei Lik Nie Cue Jing 25s.mid (74 KB)20/07/2007
Ni Cue Mei Lik Nie Cue Jing S.mid (51 KB)30/12/2003
Ni Dau Di Ai Sei.mid (52 KB)05/08/2001
Ni De Yan Jing.mid (21 KB)09/11/2010
Ni Kuai Le Suo Yi Wo Ku Ai Le.mid (58 KB)09/11/2010
Ni Kuai Le Suo Yi Wo Kuai Le Fayewong.mid (53 KB)05/08/2001
Ni Leng De Xiang Feng.mid (8 KB)09/11/2010
Ni Se Wo Hue Yi Ay S.mid (65 KB)19/12/2002
Ni Tan Te Ai Se L I A N G L I A N G.mid (44 KB)09/08/2006
Ni Tau Ti Ai Sui S.mid (62 KB)05/08/2001
Ni Ting De Dao.mid (20 KB)09/11/2010
Ni We Ke Su Yen Wo.mid (58 KB)09/11/2010
Ni Wei He Pu Suo.mid (30 KB)19/01/2006
Ni Wei Hek Su Yen Wok.mid (76 KB)09/11/2010
Ni Wei Sen Me.mid (55 KB)31/12/2005
Ni Wen Wo Yau Semok 2s Ni We.mid (60 KB)19/12/2002
Ni Wen Wo Yau Semok 3 5.mid (78 KB)31/12/2006
Ni Wo Da.mid (65 KB)09/11/2010
Ni Wo Da S.mid (60 KB)19/12/2002
Ni Yao De Ai F 4.mid (46 KB)06/04/2005
Ni Yao De Ai Penny Dai Pei Ni.mid (7 KB)09/11/2010
Ni Yung Ye.mid (50 KB)09/11/2010
Niceme 1.mid (43 KB)03/08/2000
Nicky Wu.mid (5 KB)09/11/2010
Nienjiti.mid (36 KB)04/01/1999
Night Fragrance Teresa Teng.mid (19 KB)09/11/2010
Nightfragrance Ok.mid (23 KB)07/11/2001
No One Can Compareto You.mid (18 KB)10/03/2003
Noonelikeyou.mid (16 KB)07/11/2001
Nu Fang Da Sheng Meng D.mid (28 KB)09/11/2010
Oi Chu.mid (9 KB)15/04/1997
Ok Ok.mid (47 KB)23/11/2001
Ol Lien Hu.mid (54 KB)27/08/2001
One Sleep.mid (24 KB)29/05/2005
Ong So Tiyo Shi Wa Ang Wiy.mid (19 KB)09/11/2010
Onlycareaboutyou.mid (36 KB)07/11/2001
Onlyifyouhaveme Ok.mid (49 KB)07/11/2001
Our Duet Song 2 R.mid (11 KB)09/11/2010
P A N G Y A W A.mid (23 KB)09/11/2010
P A N N I I N.mid (30 KB)30/12/2005
P A U N I I N.mid (30 KB)11/10/2002
P E N G Y U I N.mid (39 KB)27/07/2004
P Fan Swe Yek.mid (58 KB)19/12/2002
P U J U I N S.mid (53 KB)30/12/2005
Papi Luen.mid (87 KB)09/11/2010
Paradise Beyond.mid (13 KB)09/11/2010
Payback.mid (46 KB)07/11/2001
Pei Ciu.mid (55 KB)17/12/2004
Pei Huan Sue Yek S.mid (55 KB)19/12/2002
Pei Ing.mid (33 KB)19/01/2006
Pei Ni Si Te Lei.mid (32 KB)09/11/2010
Peiciu 1.mid (33 KB)21/04/2000
Peng You Cao Meng.mid (67 KB)31/12/2003
Perfect Moment.mid (43 KB)06/05/2002
Phangyao.mid (40 KB)09/11/2010
Phei Ciu.mid (36 KB)29/12/2002
Phian Phian Te Hua Nien 2,5 X S.mid (75 KB)19/12/2002
Phuang 1.mid (28 KB)19/05/2000
Phuang 2.mid (27 KB)30/06/2000
Pie Rong Wo Yi Ke Ren Chui S.mid (45 KB)19/12/2002
Pie Wen Wo Se Sei.mid (27 KB)14/09/2004
Pie Wen Wo Tm Hl.mid (87 KB)31/12/2005
Pie Wen Wok Se Sui.mid (70 KB)05/06/2002
Pigeon Aaron Kwok.mid (16 KB)09/11/2010
Pijet Sway.mid (49 KB)15/05/2000
Ping Qing Qui Gong.mid (23 KB)31/12/2003
Power Station Zhongshaoroad.mid (33 KB)09/11/2010
Private Eyes 2.mid (13 KB)09/11/2010
Pu Huo Faye.mid (35 KB)09/11/2010
Pu Huo Fayewong.mid (41 KB)05/08/2001
Pu Liau Ching.mid (25 KB)19/12/2002
Pu Liau Qing Sandy Lam.mid (27 KB)19/12/2002
Pu Lings.mid (26 KB)06/04/2002
Pu Nen Ke Ni Ten So.mid (42 KB)27/06/1999
Pu Neng Pu Siang Ni.mid (46 KB)09/11/2010
Pu Neng Pu Siang Ni S.mid (48 KB)19/12/2002
Pusewo 1.mid (23 KB)28/08/2001
Qi Zi.mid (22 KB)09/11/2010
Qian Nu You Hun Lesliecheung.mid (43 KB)09/11/2010
Qian Yan Wan Yi.mid (60 KB)31/12/2005
Qian Ying.mid (75 KB)31/12/2005
Qianyanwanyu Teresa Teng.mid (21 KB)18/05/2005
Qing Fei De Yi.mid (41 KB)06/05/2002
Qing Shu Jackie Cheung.mid (26 KB)09/11/2010
Qing Tian.mid (64 KB)09/11/2010
Qingren.mid (25 KB)09/11/2010
Qizi 2.mid (22 KB)21/03/1999
Quanlaiyouni.mid (23 KB)09/11/2010
R O N G O U S.mid (46 KB)09/11/2010
Rang Wo Ce Ci Co S.mid (78 KB)19/12/2002
Redaiyulin.mid (22 KB)09/11/2010
Release Amei.mid (13 KB)09/11/2010
Ren Sen.mid (70 KB)19/12/2002
Restlessness Fayewong.mid (24 KB)09/11/2010
Rhythm Of The Sea.mid (12 KB)23/06/2003
Romance.mid (6 KB)04/11/2001
Ru Guo You Yi Tian.mid (34 KB)09/11/2010
S A N P I E N.mid (20 KB)19/08/2002
S E L A W O.mid (51 KB)09/11/2010
S E L U O.mid (33 KB)27/07/2004
S E N S T E A I.mid (29 KB)27/07/2004
S E U E S.mid (26 KB)09/11/2010
S H A N G H A I T A N 1.mid (24 KB)09/11/2010
S I A N G I S.mid (46 KB)09/11/2010
S I A N G J E N.mid (44 KB)10/09/2003
S I A N S I A N G.mid (26 KB)09/11/2010
S I N C T I S.mid (48 KB)09/11/2010
S I Y A N G.mid (20 KB)20/12/2002
S O M S E.mid (106 KB)17/12/2006
S T 01 Opening Chorus.mid (36 KB)09/11/2010
S T 02 Quintette The Mandarin.mid (19 KB)09/11/2010
S T 03 Song Dudley The Lady's Maid.mid (23 KB)09/11/2010
S T 04 Song A Posy From Over The Sea.mid (14 KB)09/11/2010
S T 05 Six Little Wives.mid (47 KB)09/11/2010
S T 06 Song The Petals Of The Plum Tree.mid (13 KB)09/11/2010
S T 07 Duet San Toy And Bobbie A B C.mid (26 KB)09/11/2010
S T 08 Concerted Number The Moon.mid (33 KB)09/11/2010
S T 09 Quartette Pynka Pong.mid (27 KB)09/11/2010
S T 10 Love Has Come From Lotus Land.mid (17 KB)09/11/2010
S T 11 When You Are Wed To Me.mid (17 KB)09/11/2010
S T 12 Duet Samee Gamee.mid (21 KB)09/11/2010
S T 13 Act I Finale.mid (63 KB)09/11/2010
S T 14 Opening To Act I I.mid (30 KB)09/11/2010
S T 15 Song Rhoda And Her Pagoda.mid (36 KB)09/11/2010
S T 16 Chorus The Emperor's Own.mid (25 KB)09/11/2010
S T 17 Entrance Of English Visitors.mid (14 KB)09/11/2010
S T 18 Song And Chorus The Whole Story.mid (22 KB)09/11/2010
S T 19 Pas Seul.mid (15 KB)09/11/2010
S T 20 Duet The Little China Maid.mid (15 KB)09/11/2010
S T 21 Entrance Of Wives.mid (20 KB)09/11/2010
S T 22 Chinese Duet Pretty Little Chinee.mid (20 KB)09/11/2010
S T 23 Quartette And Chorus Back To London.mid (32 KB)09/11/2010
S T 24 I Mean To Introduce It Into China.mid (46 KB)09/11/2010
S T 25 Song The One In The World.mid (19 KB)09/11/2010
S T 26 Song San Toy The Butterfly.mid (18 KB)09/11/2010
S T 27 Song Li Chinee Soje Man.mid (40 KB)09/11/2010
S T 28 Act I I Finale.mid (15 KB)09/11/2010
S T 29 Sup.16 Song It's Nice To Be A Boy.mid (19 KB)09/11/2010
S T 30 Sup.17 Song Me Gettee Out Very Quick.mid (10 KB)09/11/2010
S T 31 Sup.18 Song A Little Bit Of Fun.mid (25 KB)09/11/2010
S T 32 Sup.19 Song San Toy Somebody.mid (21 KB)09/11/2010
S U A N L E P A.mid (40 KB)09/11/2010
S V C U N G I M.mid (45 KB)27/07/2004
Sachiko.mid (50 KB)19/12/2002
Sai Anju Ma Au N A I N G G O L A N S I S T E R.mid (46 KB)25/07/2006
Sallyyehselection.mid (15 KB)09/11/2010
Sam Pek Eng Tai Instrumental.mid (10 KB)09/11/2010
Sammi 1.mid (33 KB)21/11/2001
Sammi 2.mid (29 KB)21/11/2001
Sang Ie Te Wang.mid (61 KB)31/12/2005
Sang Thun.mid (37 KB)09/11/2010
Sang Ti.mid (65 KB)20/04/2007
Sanpcuan.mid (24 KB)03/08/2000
Satujam.mid (58 KB)23/07/2001
Se Fo Cen Te Ai Wo.mid (43 KB)05/08/2001
Se Fou Fa F.mid (42 KB)30/12/2005
Se Pah Ku Niang.mid (57 KB)28/08/2001
Se U Ti Yee Wang.mid (32 KB)31/12/2003
Sea Sky Beyond.mid (36 KB)09/11/2010
Seasky 3.mid (35 KB)09/11/2010
Seasky 4.mid (14 KB)09/11/2010
Sefouc 1.mid (20 KB)21/04/2000
Sen 2 Te Lien Jing S.mid (67 KB)31/12/2005
Sen Sen Ti Ai S.mid (64 KB)19/12/2002
Senjek 1.mid (32 KB)03/01/2000
Sesesi 1.mid (36 KB)03/09/1999
Seyley 1.mid (28 KB)03/09/1999
Shangh 1.mid (9 KB)29/12/2002
Shanghaitan 2.mid (32 KB)15/03/2005
Shangtic.mid (38 KB)09/11/2010
Shared Sadness With You.mid (24 KB)10/03/2003
Shenqi De Ma.mid (75 KB)19/12/2002
Sheungsi Jacky.mid (16 KB)16/03/1999
Shiaw Sa.mid (31 KB)04/07/2003
Shootingstar Fayewong.mid (55 KB)09/11/2010
Shou Qian Shou.mid (25 KB)09/11/2010
Shuo Ai Ni.mid (62 KB)09/11/2010
Si Shui Nian Hua.mid (17 KB)09/11/2010
Si Yang Pan Mou Kui 3x.mid (108 KB)03/08/2007
Siang Aii.mid (42 KB)09/11/2010
Siang Nien Ni.mid (97 KB)19/12/2002
Siang Swe Ji Wan S.mid (56 KB)31/12/2005
Siangc 1.mid (36 KB)03/09/1999
Siao Cen Ku Se.mid (85 KB)09/11/2010
Siau Chou.mid (33 KB)10/02/2002
Siau Chow.mid (32 KB)31/12/2003
Siau Jen Ku Se Teressa Tang.mid (13 KB)31/12/2003
Siau Wei.mid (52 KB)28/06/2005
Siau Wei.mid (55 KB)05/08/2001
Siauw Ie.mid (56 KB)19/12/2002
Siaw Wei.mid (66 KB)09/11/2010
Siaw Wei Fast Without Melody.mid (68 KB)09/11/2010
Sicang Celian 1.mid (55 KB)19/12/2002
Sienji 1.mid (27 KB)03/08/1999
Sifung.mid (31 KB)21/08/1999
Silence.mid (19 KB)09/11/2010
Simple Breakup Piano Candy Lo.mid (17 KB)09/11/2010
Simung 1.mid (56 KB)19/12/2002
Sin Chung Ti Ku Se.mid (57 KB)31/12/2003
Sin Cong Te Jang Jen S.mid (64 KB)31/12/2005
Sin Cung Te Ku Se.mid (59 KB)09/11/2010
Sin Dai Ruan.mid (46 KB)09/11/2010
Sin Day Ruan.mid (55 KB)09/11/2010
Sin Fu Cai Ce Li.mid (34 KB)27/06/1999
Sin Fu Cai Ce Lie.mid (43 KB)09/11/2010
Sin Ie.mid (41 KB)19/01/2006
Sin Lien.mid (49 KB)28/08/2001
Sin Se Yue Sue Wen S.mid (70 KB)19/12/2002
Sin Sui Liau.mid (33 KB)16/05/2007
Sin Yi.mid (91 KB)28/08/2001
Sin Yi Shin Yen.mid (66 KB)28/07/2005
Sing Mong Qing Zhen Kelly Chan.mid (3 KB)09/11/2010
Sister Amei.mid (41 KB)09/11/2010
Siu Fu F Ai Che.mid (64 KB)09/11/2010
Sleeping Alone.mid (27 KB)10/03/2003
Snake Dance.mid (55 KB)09/11/2010
Soe Jang Liu.mid (75 KB)05/08/2001
Stand By Me Anita Mui.mid (8 KB)09/11/2010
Starting From Zero.mid (16 KB)09/11/2010
Storyofsmalltown Ok.mid (14 KB)07/11/2001
Strollingonpathoflife.mid (38 KB)07/11/2001
Sue Lai Ai Wo.mid (57 KB)28/08/2001
Sui Lay Ay Wok.mid (56 KB)09/11/2010
Summerlove.mid (25 KB)04/11/2001
Susu.mid (17 KB)09/11/2010
Sweetness Teresa Teng.mid (32 KB)09/11/2010
Sword.mid (35 KB)24/11/2001
Syn Lj.mid (12 KB)21/03/1999
T A C K Y 1.mid (89 KB)09/11/2010
T A N B O L A N.mid (33 KB)09/11/2010
T A N S E N C H I N G K E.mid (54 KB)09/11/2010
T Ang Wo Men N J S.mid (76 KB)09/11/2010
T H I E N M I.mid (60 KB)09/11/2010
T H U N G K H U.mid (71 KB)01/11/2002
T H U P H O.mid (25 KB)03/01/2000
T I J E U.mid (45 KB)27/07/2004
T U N G L C.mid (25 KB)09/11/2010
Ta Bu Ai Wo.mid (17 KB)09/11/2010
Ta De Bei Ying Wang Jie.mid (14 KB)09/11/2010
Ta Xiang Ai Ni.mid (14 KB)04/11/2001
Tai Aini.mid (44 KB)03/01/2000
Tai Cia Jen.mid (44 KB)31/12/2003
Tai Xiang Ai Ni Jeff.mid (25 KB)09/11/2010
Taisie 1.mid (35 KB)13/02/2000
Tang Cue Me Yo Ai Kuo Wo.mid (48 KB)11/02/2007
Tang Cuo.mid (48 KB)19/12/2002
Tang Ni Gu Tan Ni Hui Xiang Qi Shui.mid (45 KB)02/02/2008
Tao Hao.mid (14 KB)09/11/2010
Tarcy Su 2.mid (46 KB)23/11/2001
Te Bie De Ai Gei Te Bie De Ni Sky Wu.mid (30 KB)09/11/2010
Te Lai Pu I S.mid (63 KB)19/12/2002
Teardropsofrain Ok.mid (79 KB)07/11/2001
Teng Ho Yek Se I Cang Me S.mid (74 KB)19/12/2002
Teng Ni Jeff Chang.mid (22 KB)31/12/2003
That's The Way.mid (24 KB)09/11/2010
The Dream Iam Dreaming.mid (36 KB)10/03/2003
The Moon Represents My Heart Teresa Teng.mid (17 KB)09/11/2010
Thien Mi Mi.mid (31 KB)28/06/2005
Thien Mie 2 Mid.mid (63 KB)03/01/1980
Thien Sen Tuo Ching.mid (51 KB)19/12/2002
Thin Choy Yee P Chai 2.mid (20 KB)09/11/2010
Thousandsofwords Ok.mid (25 KB)07/11/2001
Thu Pho.mid (49 KB)31/12/2005
Thung Hua Fairytale.mid (34 KB)09/08/2006
Tian Kong.mid (14 KB)09/11/2010
Tian Mi Mi 2 Teresa Teng.mid (47 KB)09/11/2010
Tian Mi Mi Teresa Teng.mid (37 KB)09/11/2010
Tian Mi Mi Tie Chuang.mid (18 KB)09/11/2010
Tianyi.mid (24 KB)18/11/2001
Tie Xin Daniel.mid (19 KB)09/11/2010
Tien Mi Mi 1.mid (121 KB)09/11/2010
Tien Zhen Alex.mid (16 KB)09/11/2010
Tienmi 1.mid (35 KB)03/09/1999
Ting Hai.mid (120 KB)09/11/2010
Ting Ma Ma De Hua.mid (32 KB)09/11/2010
Ting Wo Ba Zhen Qing Hua Shuo Wan.mid (18 KB)09/11/2010
To To Ro.mid (49 KB)31/12/2003
Today Next Year.mid (29 KB)09/11/2010
Tong Fang Ce Cu.mid (36 KB)09/11/2010
Tong Hua.mid (22 KB)09/11/2010
Tong Hua.mid (38 KB)30/12/2003
Tong Hua Michael Guang Liang Piano.mid (8 KB)09/11/2010
Truly Forever.mid (22 KB)10/03/2003
Tue Mien Te Ni Hai.mid (27 KB)09/11/2010
Tung Liang.mid (32 KB)10/02/2003
Tuo Nien Yi Heu.mid (36 KB)20/12/2002
U Je Te Fung.mid (38 KB)28/08/2001
U Jen Te Cie Ci.mid (90 KB)28/08/2001
U Yen Ti Cie Ci.mid (60 KB)09/11/2010
Ular Putih.mid (40 KB)04/07/2003
Usulihan.mid (37 KB)04/09/1999
Vivian Chow 1.mid (29 KB)23/11/2001
Vivian Chow 2 Ok.mid (22 KB)23/11/2001
Vivian Lai 1.mid (15 KB)23/11/2001
Waitandsee.mid (26 KB)09/11/2010
Wan Sia.mid (53 KB)05/08/2001
Wang Ji Ni Wo Zuo Bu Dao.mid (27 KB)24/03/1999
Wang Le Ni Wang Le Wo Wang Jie.mid (29 KB)09/11/2010
Wang Pu Liau Teresa Teng.mid (28 KB)03/01/2005
Wang Se Ce Nen Hwe Wei.mid (93 KB)11/02/2003
Wang Xin Sui.mid (54 KB)31/12/2003
Wang Yue S.mid (54 KB)31/12/2003
Wangqi 1.mid (54 KB)25/08/1999
Wangre 1.mid (54 KB)31/12/2006
Wannianhong.mid (11 KB)09/11/2010
We Cu Kuo K P.mid (80 KB)09/11/2010
We Ji W Liau Ni.mid (96 KB)19/12/2002
We Ji We Liau Ni S.mid (74 KB)19/12/2002
We Liaw Sue.mid (39 KB)09/11/2010
We Siang Cie.mid (86 KB)28/08/2001
We We Ta Cong Hwa.mid (63 KB)09/11/2010
Wei He Su Yei Wo.mid (71 KB)31/12/2003
Weitao 2.mid (22 KB)09/11/2010
Wen Bie Jackie Cheung.mid (8 KB)09/11/2010
Wen Pie.mid (31 KB)09/11/2010
When Will You Return Teresa Teng.mid (27 KB)09/11/2010
Whereismylover Ok.mid (76 KB)07/11/2001
Whichday.mid (26 KB)04/11/2001
Who Will Love Me.mid (10 KB)09/11/2010
Whowillloveme Ok.mid (46 KB)07/11/2001
Willing.mid (65 KB)10/03/2003
Wishes.mid (36 KB)09/11/2010
Wishing You A Happy New Year.mid (9 KB)09/11/2010
Wmdztq.mid (29 KB)09/11/2010
Wo Cau Tau Ce Ci.mid (50 KB)05/08/2001
Wo Cehus.mid (45 KB)16/12/1999
Wo Cen Neng Li.mid (27 KB)09/11/2010
Wo Cen Te Cen Te Ai Ni.mid (32 KB)20/12/2002
Wo Cen Te Cen Te Ai Ni S.mid (62 KB)31/12/2006
Wo De Yen Jing Zai Xia Yi.mid (53 KB)31/12/2005
Wo He Wo Te Cs.mid (49 KB)31/12/2003
Wo I Cii Ni Suo.mid (81 KB)09/11/2010
Wo Ke Wo Te Cu Kuo.mid (86 KB)09/11/2010
Wo Shi Ge Cia Ren.mid (68 KB)09/11/2010
Wo Shi Zhen De Fu Chu Wo De Ai.mid (9 KB)09/11/2010
Wo Shi Zhen De Fu Chu Wo De Ai Emil Chau.mid (58 KB)09/11/2010
Wo Te Ciau Au 1.mid (40 KB)22/02/2005
Wo Ti Sin Li.mid (38 KB)09/11/2010
Wo Ti Sin Li Cha Cha.mid (44 KB)02/04/2006
Wo We Ni Gu Ai Ren S.mid (47 KB)19/12/2002
Wo Wei Chuan Mong Khong Thao Cui.mid (36 KB)09/11/2010
Wo Wei Chuan Mong Khong Thao Cui.mid (39 KB)16/05/2007
Wo Yau Ni Wang Le Wo S.mid (44 KB)31/12/2006
Wo Yi Ge Ren Zhu.mid (22 KB)09/11/2010
Wo Yuan Yi Faye Wong.mid (16 KB)09/11/2010
Wo Yui 2.mid (51 KB)19/12/2002
Woicen 1.mid (36 KB)27/03/2000
Wok Pu Neng Pu Ai Ni.mid (80 KB)09/11/2010
Wopukite.mid (32 KB)03/08/2000
Woye.mid (44 KB)21/03/1999
Wu Bai.mid (23 KB)09/11/2010
Wu Chang.mid (17 KB)09/11/2010
Wu Qing De Qing Shu.mid (35 KB)09/11/2010
Wu Sing Shanghai Alex Tu.mid (28 KB)09/11/2010
Wu Xin Shang Hai.mid (21 KB)09/11/2010
Xi Ban Ya Nu Lang 80.mid (81 KB)28/08/2001
Xi Huan Ni.mid (22 KB)09/11/2010
Xi Shui Chang Liu.mid (40 KB)09/11/2010
Xiang He Ni Zai Qu Chui Chui Feng Jacki Cheung.mid (28 KB)09/11/2010
Xiang Shui You Du.mid (19 KB)09/11/2010
Xiang Wo.mid (45 KB)09/11/2010
Xiang Xin Zi Ji.mid (55 KB)09/11/2010
Xiangni.mid (20 KB)31/12/2003
Xiangsi.mid (6 KB)10/03/2003
Xiao Sa Zou Yi Hui.mid (46 KB)09/11/2010
Xiao Wei.mid (20 KB)09/11/2010
Xie Xie Ni De Ai.mid (9 KB)09/11/2010
Xin De Jie Chu Daniel.mid (18 KB)09/11/2010
Xin Nian Xi Yang Yang Chinese New Year.mid (6 KB)09/11/2010
Xin Tai Ruan.mid (53 KB)09/11/2010
XIN TAI RUAN.mid (60 KB)06/03/2018
Xin Tong.mid (12 KB)09/11/2010
Xin You Du Zhong Daniel.mid (18 KB)09/11/2010
Xing You Tu Zong Daniel.mid (49 KB)09/11/2010
Xinnianhao.mid (12 KB)09/11/2010
Xuan Ze.mid (14 KB)09/11/2010
Xue Zhong Lian Faye.mid (29 KB)09/11/2010
Yan Lei Fan Xiao Xuan.mid (8 KB)09/11/2010
Yan Lei Te Wo S.mid (51 KB)31/12/2005
Yao Woo.mid (29 KB)09/11/2010
Yao Zhi Dao Ni De Gan Jue Daniel.mid (14 KB)09/11/2010
Yaoyuan Jacky.mid (13 KB)16/03/1999
Yau Sum Yan Leslie Cheung.mid (7 KB)09/11/2010
Ye Die.mid (19 KB)09/11/2010
Ye Lai Siang.mid (34 KB)09/11/2010
Ye Lai Siang 1.mid (39 KB)09/11/2010
Ye Liang Piau Wo Te Sin.mid (22 KB)21/02/2003
Ye Liang Tai Piao 5.mid (32 KB)31/12/2003
Ye Liang Thai Piao Wo Ti Sin.mid (24 KB)09/11/2010
Ye Mang 2 1.mid (67 KB)31/12/2003
Ye Shanghay.mid (113 KB)27/06/1999
Ye U Sia Ti Ku Niang S.mid (63 KB)31/12/2005
Ye Wan Te.mid (56 KB)09/11/2010
Yee Lai Siang.mid (47 KB)18/12/2004
Yek Liang Tai Piau Wo Te Sin.mid (38 KB)19/12/2002
Yek Yen Hwa Haaw.mid (32 KB)09/11/2010
Yeliai Cinta Yg Terlarang Ok.mid (32 KB)02/02/2002
Yeliang.mid (80 KB)09/11/2010
Yeliang Tai J.mid (57 KB)19/12/2002
Yeliangtai Thersateng.mid (23 KB)02/10/2005
Yen Ie Mung Mung.mid (43 KB)09/11/2010
Yen Mang Mang.mid (39 KB)09/11/2010
Yen Pu Yuc.mid (38 KB)09/11/2010
Yen Yi Men.mid (29 KB)09/11/2010
Yen Yin Lung.mid (31 KB)09/11/2010
Yi Lei.mid (37 KB)09/11/2010
Yi Qi Shou Qian Shou.mid (65 KB)09/11/2010
Yi Qian Ge Shang Xin De Li You.mid (10 KB)09/11/2010
Yi Ren You Yi Ge Meng Xiang.mid (10 KB)09/11/2010
Yi Wang Se.mid (45 KB)09/11/2010
Yong Qi.mid (25 KB)09/11/2010
Yong Xin Lian Ku.mid (6 KB)10/03/2003
Yong Yuen S.mid (58 KB)31/12/2006
You And I.mid (49 KB)23/06/2003
You Dont Want.mid (23 KB)09/11/2010
You Shei Gong Ming.mid (22 KB)09/11/2010
Youandi Ok.mid (43 KB)07/11/2001
Yu Cen Chi.mid (45 KB)09/11/2010
Yu Cien Swe Ye 3 5x.mid (36 KB)30/11/2007
Yu Jian.mid (15 KB)09/11/2010
Yu Ke Li Lin Confess.mid (27 KB)09/11/2010
Yu Se Si Ie 3.mid (47 KB)25/05/2007
Yue Ding M I C H A E L K W A N G.mid (24 KB)11/02/2007
Yue Liang.mid (17 KB)09/11/2010
Yue Liang Dai Biao Wo De Xin 1.mid (37 KB)09/11/2010
Yue Liang Tai.mid (40 KB)09/11/2010
Yue Liang Tai Piau Wo Te Sin.mid (66 KB)14/07/2006
Yueyen.mid (49 KB)11/10/2002
Yui Li Ciu.mid (28 KB)09/11/2010
Yung Yee.mid (20 KB)21/03/1999
Yung Yen.mid (42 KB)09/11/2010
Yung Yen Pu Ken Khai New.mid (70 KB)01/06/2007
Yungyee.mid (20 KB)15/04/1997
Zai Shui Yi Fang.mid (17 KB)09/11/2010
Zam Mo Shet De Ni Jacky Cheung.mid (41 KB)09/11/2010
Zen Cien Ching Ai S.mid (37 KB)05/08/2001
Zhen Tuo.mid (27 KB)09/11/2010
Zhi De.mid (18 KB)09/11/2010
Zhi Mi Bu Hui.mid (20 KB)09/11/2010
Zhu Fu Zhang Xue You Ok.mid (14 KB)10/01/2002
Zhui.mid (21 KB)09/11/2010
Zi You.mid (14 KB)09/11/2010
Zo Ng Zu Xia C.mid (60 KB)05/08/2001
Zuo You Wei Nan Jackie Cheung.mid (20 KB)09/11/2010
Scroll to Top